Workshops for children

Detaching from the daily school to fall into the… Learning. This is the truth of practical science, taken directly from the laboratory, intriguing and motivated to broaden knowledge. Children love to learn-but not in the version known to us with school lessons only in the version of the unique experience of Kinestetycznego. The mission of […]

Warsztaty dla dzieci

Oderwanie od codziennej nauki szkolnej, żeby wpaść prosto w… naukę. Taką prawdzie praktyczną naukę, wyjętą wprost z laboratorium, intrygującą i motywującą do poszerzania wiedzy. Dzieci uwielbiają się uczyć – ale nie w wersji znanej nam z lekcji szkolnych tylko w wersji wyjątkowego doświadczenia kinestetycznego. Misją Fundacji Lemura jest, aby dotrzeć do najdalszych zakątków Dolnego Śląska, […]

Sewing Club

Szyciowe Hobby is for us a enjoyable experience possible version of rest from work, domestic duties and daily Hustle. We know that the best necks are sitting together in a group, discussing 1001 cases. Many people, especially young children or the elderly, are very difficult to break away from daily treatment and take care of […]

Aktywizacja obywateli

W Fundacji Lemura wierzymy, że aktywni obywatele, zaangażowanie w sprawy publiczne i dbający o otaczający ich świat to lepsza przyszłość i codzienność dla nas wszystkich. Dlatego podejmujemy działania angażujące różnorodne grupy społeczne w prace wolontaryjne. Podejmujemy również współpracę z samorządem lokalnym i regionalnym, realizując działania wspierające cele wyznaczone przez lokalne władze. Województwo Dolnośląskie, a Wrocław […]

Charity Auctions

Both the children’s workshops and the Szyciowy club will raise funds to achieve the statutory objectives of the m.in. From charity auctions. We have established and are still working with people who want their hand made works to put up on a charity auction to help the initiatives of the Lemur Foundation. We started with […]

Aukcje charytatywne

Zarówno warsztaty dla dzieci jak i klub szyciowy będą pozyskiwać środki na realizację celów statutowych m.in. z aukcji charytatywnych. Nawiązaliśmy i wciąż nawiązujemy współpracę z osobami, które chcą swoje hand made prace wystawić na aukcji charytatywnej by wspomóc inicjatywy Fundacji Lemura. Wystartowaliśmy z patchworkiem i ubrankami dziecięcymi ale planujemy znacznie poszerzyć ofertę licytacji. Jeśli chcesz […]