Charity Auctions

Both the children’s workshops and the Szyciowy club will raise funds to achieve the statutory objectives of the m.in. From charity auctions. We have established and are still working with people who want their hand made works to put up on a charity auction to help the initiatives of the Lemur Foundation. We started with […]

Aukcje charytatywne

Zarówno warsztaty dla dzieci jak i klub szyciowy będą pozyskiwać środki na realizację celów statutowych m.in. z aukcji charytatywnych. Nawiązaliśmy i wciąż nawiązujemy współpracę z osobami, które chcą swoje hand made prace wystawić na aukcji charytatywnej by wspomóc inicjatywy Fundacji Lemura. Wystartowaliśmy z patchworkiem i ubrankami dziecięcymi ale planujemy znacznie poszerzyć ofertę licytacji. Jeśli chcesz […]