Sewing Club

Szyciowe Hobby is for us a enjoyable experience possible version of rest from work, domestic duties and daily Hustle. We know that the best necks are sitting together in a group, discussing 1001 cases. Many people, especially young children or the elderly, are very difficult to break away from daily treatment and take care of […]

Aktywizacja obywateli

W Fundacji Lemura wierzymy, że aktywni obywatele, zaangażowanie w sprawy publiczne i dbający o otaczający ich świat to lepsza przyszłość i codzienność dla nas wszystkich. Dlatego podejmujemy działania angażujące różnorodne grupy społeczne w prace wolontaryjne. Podejmujemy również współpracę z samorządem lokalnym i regionalnym, realizując działania wspierające cele wyznaczone przez lokalne władze. Województwo Dolnośląskie, a Wrocław […]