Aktywizacja obywateli

W Fundacji Lemura wierzymy, że aktywni obywatele, zaangażowanie w sprawy publiczne i dbający o otaczający ich świat to lepsza przyszłość i codzienność dla nas wszystkich. Dlatego podejmujemy działania angażujące różnorodne grupy społeczne w prace wolontaryjne. Podejmujemy również współpracę z samorządem lokalnym i regionalnym, realizując działania wspierające cele wyznaczone przez lokalne władze.

Województwo Dolnośląskie, a Wrocław w szczególności, pomimo znakomitego wzrostu gospodarczego oraz rekordowo niskiego bezrobocia, boryka się z niską aktywnością obywateli (wskazywaną już jako kluczowy obszar poprawy w raporcie PwC z 2015 roku) oraz rozwarstwieniem potęgowanym przez zjawiska migracyjne.

Obecnie skupiamy się na promocji akcji Serce od Serca, w której angażujemy chętnych do szycia poduszek i innych akcesoriów na rzecz pacjentów borykających się z chorobami nowotworowymi, co połączone jest również z upowszechnianiem informacji o charakterze profilaktycznym. Działamy w ten sposób zarówno wykorzystując wolontariat pracowniczy, organizacje formalne i nieformalne na terenie Dolnego Śląska bądź też po prostu obywateli, którzy chcą pomóc.

About the author: lemur

Leave a Reply

Your email address will not be published.