Workshops for children

Detaching from the daily school to fall into the… Learning. This is the truth of practical science, taken directly from the laboratory, intriguing and motivated to broaden knowledge. Children love to learn-but not in the version known to us with school lessons only in the version of the unique experience of Kinestetycznego. The mission of […]

Warsztaty dla dzieci

Oderwanie od codziennej nauki szkolnej, żeby wpaść prosto w… naukę. Taką prawdzie praktyczną naukę, wyjętą wprost z laboratorium, intrygującą i motywującą do poszerzania wiedzy. Dzieci uwielbiają się uczyć – ale nie w wersji znanej nam z lekcji szkolnych tylko w wersji wyjątkowego doświadczenia kinestetycznego. Misją Fundacji Lemura jest, aby dotrzeć do najdalszych zakątków Dolnego Śląska, […]