Powrót do pracy

Wspieramy osoby powracające do aktywności zawodowej oraz rozważające zmianę branży, np. przejście z pracy laboratoryjnej do korporacyjnego środowiska IT. Pomagamy znaleźć nowe możliwości oraz wskazać kierunki rozwoju. Powrót do aktywności zawodowej czy zmiana branży to przede wszystkim wsparcie ze strony osób trzecich mających know-how w zakresie coachingu, edukacji w środowisku projektowym, rekrutacji i posiadających różnorodne […]