NIW COVID-19

NIW COVID-19

Kontynuując dobre wiadomości, otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, tym razem w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, dla projektu “Fundacja Lemura – zdalna realizacja i wsparcie zadań pożytku publicznego”. Dzięki temu będziemy mogli przestawić wiele obszarów działalność fundacji na formę zdalną, dzięki czemu nasi wolontariusze będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować wsparcie dla pacjentów onkologicznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Więcej informacji na naszym FB!