Dominika Zimny-Szymańska

Rada Fundacji

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Interesuje się szeroko pojętą popularyzacją wiedzy dotyczącej nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. W wolnych chwilach czyta, gra na kilku instrumentach muzycznych i zwiedza okolice Wrocławia rowerem.