Piotr Felcenloben

Home / Piotr Felcenloben

Zawodowo certyfikowany Program i Project Manager (MBA, PMP, MSP, ITIL, PRINCE, Green Six Sigma), podejmuje się aktywności społecznych w ramach różnych lokalnych inicjatyw (WBO, Małe Granty). Lider profesjonalnie dostarczający benefity każdej aktywności jakiej się podejmie.

Socials