Zarząd Fundacji Lemura

Piotr Felcenloben

Piotr Felcenloben

Prezes Zarządu

Zawodowo certyfikowany Program i Project Manager (MBA, PMP, MSP, ITIL, PRINCE, Green Six Sigma), podejmuje się aktywności społecznych w ramach różnych lokalnych inicjatyw (WBO, Małe Granty). Lider profesjonalnie dostarczający benefity każdej aktywności jakiej się podejmie.

Isaura Felcenloben

Isaura Felcenloben

Wiceprezes Zarządu

Współinicjatorka wydarzenia 'DNA-encyklopedia życia' Ogólnopolski Dzień Biotechnologii, w latach 2008-2013 wykładowca UNIKIDS, lider projektów zarówno społecznych (Małe Granty) jak i naukowych (NCN, Grant Plus). Z wykształcenia biotechnolog, doktor nauk weterynaryjnych, pedagog, certyfikowany Project Manager (PMP, PRINCE, Yellow Six Sigma Belt). Lider porywający zespół do współpracy. 

Rada Fundacji Lemura

Stanisław Piątek

Stanisław Piątek

Rada Fundacji

Kierownik Projektów IT, inżynier, radny osiedlowy, szczęśliwy mąż i ojciec 2 wspaniałych synów, miłośnik Wroclawia, bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacji zbiorowej i koszykówki, poszukiwacz wielowymiarowo zdrowego trybu życia.

Maciej Dobosiewicz

Maciej Dobosiewicz

Rada Fundacji

Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant, analityk i manager technologii i bezpieczeństwa IT zdobyte w Polsce i Europie Zachodniej. Pasjonat IT Security, obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem danych w jednej z największych firm konsultingowych na świecie.