Zarząd Fundacji Lemura

Piotr Felcenloben

Piotr Felcenloben

Prezes Zarządu

Zawodowo certyfikowany Program i Project Manager (MBA, PMP, MSP, ITIL, PRINCE, Green Six Sigma), podejmuje się aktywności społecznych w ramach różnych lokalnych inicjatyw (WBO, Małe Granty). Lider profesjonalnie dostarczający benefity każdej aktywności jakiej się podejmie.

Isaura Felcenloben

Isaura Felcenloben

Wiceprezes Zarządu

Współinicjatorka wydarzenia 'DNA-encyklopedia życia' Ogólnopolski Dzień Biotechnologii, w latach 2008-2013 wykładowca UNIKIDS, lider projektów zarówno społecznych (Małe Granty) jak i naukowych (NCN, Grant Plus). Z wykształcenia biotechnolog, doktor nauk weterynaryjnych, pedagog, certyfikowany Project Manager (PMP, PRINCE, Yellow Six Sigma Belt). Lider porywający zespół do współpracy. 

Rada Fundacji Lemura

Dominika Zimny-Szymańska

Dominika Zimny-Szymańska

Rada Fundacji

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Interesuje się szeroko pojętą popularyzacją wiedzy dotyczącej nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. W wolnych chwilach czyta, gra na kilku instrumentach muzycznych i zwiedza okolice Wrocławia rowerem.

Stanisław Piątek

Stanisław Piątek

Rada Fundacji

Kierownik Projektów IT, inżynier, radny osiedlowy, szczęśliwy mąż i ojciec 2 wspaniałych synów, miłośnik Wroclawia, bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacji zbiorowej i koszykówki, poszukiwacz wielowymiarowo zdrowego trybu życia.

Maciej Dobosiewicz

Maciej Dobosiewicz

Rada Fundacji

Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant, analityk i manager technologii i bezpieczeństwa IT zdobyte w Polsce i Europie Zachodniej. Pasjonat IT Security, obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem danych w jednej z największych firm konsultingowych na świecie.